Monika Trzpis studeerde Biotechnologie aan de Universiteit van Wroclaw, Polen. Tijdens haar bachelor heeft ze specialisatie Moleculaire Biologie gekozen. In het laatste jaar van haar studie heeft zij een Erasmus Mundus beurs verkregen om als master student in Nederland een onderzoeksproject uit te voeren. Dit project heeft ze in het Biologisch Centrum uitgevoerd. Daarna heeft zij van 2003-2007 als promovenus promotieonderzoek uitgevoerd in het UMCG. Dit promotie onderzoek is uitgevoerd binnen de sectie Pathologie & Medische Biologie van het UMCG, waarbij ze expertise heeft opgedaan op het gebied van fundamenteel biologisch en translationeel oncologisch onderzoek. In 2007 is zij gepromoveerd op het proefschrift ‘’The double face of EpCAM’’. Sinds 2014 werkt Monika Trzpis als postdoctoraal onderzoeker binnen het Anorectaal Functie Centrum. Als postdoctoraal onderzoeker heeft ze een coördinerende en aansturende functie voor het klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek van onder meer promovendi en medische studenten. Ze is betrokken bij het opstellen van projectaanvragen, wetenschappelijke artikelen en draagt zorg voor regulatoire goedkeuringen. Ze is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de AFC website.