De AFC onderzoeksgroep verricht fundamenteel en klinisch toegepast onderzoek naar diverse vraagstellingen die te maken hebben met de normale fysiologie en met name pathofysiologie van het anorectum, inclusief aandoeningen zoals obstipatie en fecale incontinentie.

  • Ons fundamentele onderzoek heeft tot doel het vergroten van de kennis over de fysiologie van het anorectum, dit omdat de onderliggende regulatie van het anorectum tot op heden nog onvolledig in kaart is gebracht. Hierdoor zijn vele klachten en aandoening met de huidige kennis niet adequaat te behandelen. Het verder ontdekken van de reden(en) waarom sommige patiënten wel controle over hun ontlasting hebben en sommigen niet, en de onderliggende reden(en) van obstipatie is dan ook alleen mogelijk door fundamentele onderzoek te doen naar hoe het ontlastingsproces gestuurd wordt. Deze fundamentele kennis zal sturend zijn voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische en therapeutische velden, waarmee we in de toekomst onze patiënten met anorectale klachten beter kunnen behandelen.
  • Het klinisch onderzoek binnen het AFC heeft tot doel om de behandeling van anorectale klachten bij patiënten beter toe te spitsen op de onderliggende oorzaken. Met de huidige diagnostische mogelijkheden worden patiënten te vaak onder een noemer gegroepeerd in een ziektebeeld, terwijl dit ziektebeeld door verschillende onderliggende problemen veroorzaakt kan worden. Ons onderzoek richt zich dan ook op het vaststellen van de onderliggende oorzaken van anorectale klachten in de verschillende ziektebeelden. Dit onderzoek is van groot belang om patiëntgericht dan wel ziektebeeldgerichte behandelingsprotocollen op te kunnen stellen. Zo is een van de doelen van dit klinisch onderzoek bijvoorbeeld om te bepalen welke patiënten baat hebben bij een chirurgische ingreep en welke patiënten meer baat zullen hebben bij medicamenteuze dan wel fysiotherapeutische behandeling.