Paul Broens, MD, Associate Professor of Surgery

Hoofd van het AFCG, (Kinder)chirurg

Paul Broens studeerde Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1991 zijn artsexamen behaalde. Na opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven België volgde in 2002 registratie als chirurg. De vervolgopleiding tot kinderchirurg vond plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Medizinische Hochschule Hannover, Duitsland. In 2005 werd hij staflid Kinderchirurgie bij het UMCG, waarvan hij in 2017 medisch hoofd is geworden. Als geneeskunde student, kreeg hij in 1990 tijdens zijn buitenlandse wetenschappelijke stage aan de kinderchirurgische afdeling van de medische faculteit van Pécs (Hongarije) grote interesse voor het anorectaal functie onderzoek. De nieuwe ideeën als student in Pécs opgedaan werden later in Leuven met een promotieonderzoek uitgewerkt tot een proefschrift ‘Anorectal Sensibility’ waarop hij in 2003 promoveerde. Sindsdien bleef hij betrokken bij onderzoek naar fecale continentie en de behandeling van patiënten met incontinentie en obstipatie. Na grondige voorbereiding richtte hij in 2010 het Anorectaal Functie Centrum van het UMCG op, waar (in samenwerking met de industrie) nieuwe meetmethodes worden ontwikkeld om de fysiologie van het anorectum beter te kunnen registreren. Als hoofd van het AFCG begeleidt hij alle metingen en wetenschappelijk onderzoeken.

Dr. Monika Trzpis

Coördinator van het AFCG-onderzoek

Dr. Edgar Furnée

Surgeon

Dr. Rob Meinds

Medical doctor

Dr. Maxime van Meegdenburg

Medical doctor

Dr. Marjolijn Timmerman

Medical doctor

Jara Jonker

MD/PhD student

Sanne Verkuijl

MD/PhD student

Venla den Hollander

MD/PhD student

Drs. Ge Sun

Surgeon

Drs. Alec Malmberg

Gynaecoloog

Drs. Froukje Hoogeboom

Surgeon

Drs. Aia Al-Saidi

Medical doctor

Marije Hierienk

Medical doctor

Jenneke Kalkdijk

Fysiotherapeut

Anka Wagenaar

Child psychotherapist

Marleen Linde

Medical doctor

Saskia Drager

Verpleegkundige

Steffie Gerritsen

Verpleegkundige